Pomiary natężenia oświetlenia mają za zadanie ocenić jakość oraz natężenie światła w poszczególnych pomieszczeniach i na stanowiskach pracy. Jest to jeden z ważniejszych elementów wpływających na komfort pracy, samopoczucie i bezpieczeństwo ludzi przebywających w danym pomieszczeniu. Badanie oświetlenia powinno być przeprowadzane zawsze po wykonaniu nowej instalacji, okresowo co 5 lat, lub w przypadku gdy istnieją uzasadnione wątpliwości czy spełnione są wymagania normy. Wbrew powszechnie panującej opinii badania te należą do jednych z trudniejszych i bardziej pracochłonnych.

Warto przy tym podkreślić, iż w obowiązującym stanie prawnym istnieje szereg podmiotów wobec, których są Państwo zobowiązani do przedstawienia odpowiedniego protokołu z pomiarów natężenia oświetlenia. Istotny jest równiez zakres przeprowadzonych pomiarów. Odmieny zakres musi zostać przedstawiony Inspekcji Pracy dokonującej oceny warunków środowiskowych panujących na stanowisku pracy a odmiennych żadać będzie Straż Pożarna traktująca oświetlenie awaryjne jako element ochronny przeciwpożarowej. Inaczej będą dokonywane pomiary dla natężenia oświetlenia pomieszczeń światłem dziennym (dla przeprowadzenia pomiarów konieczne są dwie osoby i dwa urządzenia pomiarowe) a w inny sposób zostaną przeprowadzone pomiary oświetlenia elektrycznego (tu także należy rozróżnić natężenie oświetlenia pomieszczenia oraz natężenie oświetlenia panującego na stanowisku pracy.

Jakie pomiary przeprowadzamy ?

Przeprowadzamy pomiary oświetlenia wnętrz w zakresie:

  • natężenia oświetlenia ogólnego
  • natężenia oświetlenia bezpieczeństwa
  • natężenia oświetlenia miejsc pracy
  • natężenia oświetlenia awaryjnego

Pomiary wykonujemy przy użyciu profesjonalnych luksomierzy posiadających aktualne świadectwo wzorcowania Głównego Urzędu Miar. Z wykonanych pomiarów przedstawiamy protokół zgodnie z załączonym wzorcem.