Instalujemy i serwisujemy systemy:
- autonomiczne
- sieciowane
- IP

Sprawnie działająca kontrola dostępu znacznie zwiększa bezpieczeństwo obiektu poprzez automatyczną weryfikację uprawnień dostępu do chronionego mienia. W zależności od zastosowanego systemu mamy możliwość nadawania uprawnień, podglądu stanu drzwi i stref, zmiany parametrów i harmonogramu dostępu do podsystemów.
Integracja z systemami alarmowymi i systemami monitoringu wizyjnego daje możliwość wykorzystania wszystkich dzisiejszych rozwiązań zabezpieczenia mienia.